Introduktionskurs i medicinsk simulering

En introduktionskurs för dig som vill använda simulering som verktyg i utbildning.

Kurstillfällen
Pris 9500 exkl moms.I kursen ingår fika och lunch.
Plats CAMST, Hälsovägen 11 plan 8, Technology and Health, Byggnaden ligger vid huvudentrén till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Omfattning 2 dagar
Antal deltagare 8 deltagare
Kurssekreterare Annika Karlsson 08 585 895 74

Målgrupp

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och pedagoger med medicinsk inriktning som deltar eller avser delta vid utformning och genomförande av simulatorbaserad utbildning och träning för studenter och personal.

Kursens syfte och mål

Syftet med denna introduktionskurs i medicinsk simulering är att ge basala teoretiska kunskaper och färdigheter för medicinsk simuleringsträning.

Målet är att ge utbildare/pedagoger en introduktion i hur träning med hjälp av simulatorpedagogisk modell kan ske, så att önskade lärandemål uppnås. Efter kursen kommer deltagarna att ha basala kunskaper och vissa färdigheter i att genomföra träning enligt simulatorpedagogisk modell. (Målstyrd utbildning med Briefing-Träning-Återkoppling)

För deltagaren

Denna kurs ger en orienterande utbildning inför träning med simulering. Efter kursen kommer deltagarna att ha basala teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter vad gäller att skapa och genomföra simuleringsbaserade lärandeaktiviteter.

För verksamheten

Utbildade instruktörer är en förutsättning för framgångsrik simuleringsbaserad undervisning och träning. Simulering är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg som kan användas vid grundutbildning, utbildning på avancerad nivå, specialistutbildning samt vid fortbildning av personal.Otillräcklig träning riskerar felinlärning vilket kan motverkas med effektiva lärande aktiviteter.

För patienten

Systematiskt utbildade simulatorinstruktörer kan genomföra träning med medicinska simulatorer och andra simuleringsmodeller effektivare och bättre vilket leder till förbättrad kvalitet och patientsäkerhet.

Kursupplägg

Denna 2-dagars kurs är en introduktionskurs i medicinsk simulering. Interaktiva teoretiska workshops varvas med praktiska övningar där deltagarna får delta i simuleringar och under handledning lära sig facilitera scenarier och efterföljande återkoppling. Kursdeltagaren får i liten grupp prova på både rollen som deltagare och som instruktör i simulatormiljö.

Ur kursinnehållet:

  • Strukturerad kurs- och scenariokonstruktion
  • Återkoppling/debriefing
  • Att lära ut samarbetsfärdigheter och ABCDE
  • Att leda en simulatorkurs


Avbokning

Det går bra att avboka kursen fram tills 3 veckor före kursstart. Därefter debiteras kurskostnaden på 25%. Avbokar man senare än en vecka före kursstart så debiteras hela kursavgiften. Alternativ låta någon annan ta din plats istället, då ska detta meddelas snarast.


Vill du veta mer

Annika Karlsson, kursadministratör
Telefon 08-585 895 74
annika.e.karlsson@regionstockholm.se

Cecilia Escher MD PhD, Överläkare Anestesi- och intensivvård
instruktör
cecilia.escher@ki.se

Citat

Så nära live man kan komma, utmanande, roligt och givande!