CAMST:s historia

Verksamheten startade som ett uppdrag från dåvarande sjukhusdirektören på Huddinge Universitetssjukhus AB Björn Rosén 2001. Till projektledare utsågs Li Felländer-Tsai. Vid sammanslagningen av Huddinge Universitetssjukhuset och Karolinska Sjukhuset 2004 slogs simuleringsverksamheterna på sjukhusen ihop och bildade Simulatorcentrum senare Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST) under en gemensam ledning.

Citat

Mycket bra instruktörer, bra pedagogik!