Publikationer

Avhandlingar

Forskning, systematisk utvärdering och träning sker integrerat vid CAMST Simulatorcentrum. Avhandlingar från CAMST Simulatorcentrums medarbetare presenteras nedan.

Vetenskapliga artiklar

Forskning, systematisk utvärdering och träning sker integrerat vid CAMST Simulatorcentrum. Publikationer och avhandlingar från CAMST Simulatorcentrums medarbetare presenteras nedan.

Citat

Så nära live man kan komma, utmanande, roligt och givande!